RGD Legal

Obszary praktyki

Nieruchomości inwestycyjne i budowlane

Reguły procesu inwestycyjno- budowlanego znamy z perspektywy każdego z jego uczestników- generalnych wykonawców, podwykonawców, deweloperów oraz inwestorów.

Mamy również doświadczenie w obsłudze prawnej związanej z obrotem nieruchomościami na wszystkich jego etapach- od analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence), poprzez przygotowanie i przeprowadzenie transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, przykładając szczególną dbałość do zabezpieczenia praw klientów.

Mamy doświadczenie w sprawach takich jak m.in.:

  • kompleksowa obsługa procesu inwestycyjno- budowlanego
  • przygotowywanie i negocjowanie umów (m.in. umów o roboty budowlane, o dostawy, o projektowanie)
  • reprezentowanie w sporach sądowych z tytułu roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane
  • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości – w tym sprawy spadkowe, zasiedzenia, itp.
  • badanie stanu prawnego nieruchomości (due dilligence)
  • pomoc prawna w zakresie postępowań administracyjnych związanych z procesem lokalizacji inwestycji
  • obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • roszczenia z tytułu umów deweloperskich
  • roszczenia z tytułu wad budowlanych