RGD Legal

Obszary praktyki

Prawo pracy

Zajmujemy się obsługą pracodawców w zakresie spraw pracowniczych.

Obserwując wzrost liczby sporów sądowych na linii pracodawca- pracownik, skupiamy się na przygotowaniu rozwiązań mających na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów pracodawcy na wypadek przyszłych roszczeń.

Mamy doświadczenie w takich sprawach jak m.in.:

  • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych,
  • przygotowywanie umów o pracę, zlecenia, kontraktów menedżerskich,
  • dokumentacja pracownicza,
  • regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy.