RGD Legal

Obszary praktyki

Spółki i prawo korporacyjne

Doradzamy od początku-już  na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców rekomendujemy wybór właściwej formy dostosowanej do celu biznesowego.

Wspomagamy w procedurach rejestracji.

Doradzamy  w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej.

 

Oferujemy m.in.:

  • tworzenie spółek, oddziałów, fundacji oraz stowarzyszeń,
  • doradztwo przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek,
  • obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy),
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach rejestrowych przed KRS,
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
  • bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa spółek handlowych.